57 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (tính đến 21h30 ngày 15/3/2020)

16/03/2020 10:12 GMT+7

Tính đến 21h30 ngày 15/3/2020, Việt Nam ghi nhận 57 trường hợp nhiễm COVID-19.

57 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 (tính đến 21h30 ngày 15/3/2020)

-----------------------

Nguồn: Website Bộ Y tế Việt nam