Cách ly xã hội toàn quốc: Không đóng cửa các dịch vụ, hàng hóa thiết yếu

31/03/2020 23:39 GMT+7

Cách ly xã hội hay dãn cách xã hội (social distancing) là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

-----------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/cach-ly-xa-hoi-toan-quoc-khong-dong-cua-cac-dich-vu-hang-hoa-thiet-yeu/15758.vna