Cập nhật Covid-19: Cả nước ghi nhận 123 trường hợp nhiễm Covid-19 tính đến 20h45 ngày 23/03/2020

24/03/2020 18:29 GMT+7

Tính đến 20h45 ngày 23/03/2020 cả nước ghi nhận 123 trường hợp nhiễm Covid-19.

--------------------------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam