Cập nhật Covid-19: Cả nước ghi nhận 67 trường hợp nhiễm Covid-19 tính đến 10h00 ngày 18/03/2020

18/03/2020 10:54 GMT+7

Tính đến 10h00 ngày 18/03/2020, Việt Nam ghi nhận 67 trường hợp nhiễm Covid-19.

Cập nhật Covid-19: Cả nước ghi nhận 67 trường hợp nhiễm Covid-19 tính đến 10h00 ngày 18/03/2020

-------------------------------------

Nguồn: Website Bộ Y tế Việt Nam