Cập nhật Covid-19: Cả nước ghi nhận 76 trường hợp nhiễm Covid-19 tính đến 22h00 ngày 18/03/2020

19/03/2020 08:26 GMT+7

Tính đến 22h00 ngày 18/03/2020, cả nước ghi nhận 76 trường hợp nhiễm Covid-19.

Cập nhật Covid-19: Cả nước ghi nhận 76 trường hợp nhiễm Covid-19 tính đến 22h00 ngày 18/03/2020

----------------------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam