Cập nhật Covid-19: Cả nước ghi nhận 94 trường hợp nhiễm Covid-19 tính đến 19h00 ngày 21/03/2020

22/03/2020 12:52 GMT+7

 Tính đến 19h00 ngày 21/03/2020 cả nước ghi nhận 94 trường hợp nhiễm Covid-19

------------------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam