Cập nhật liên tục diễn biến dịch Covid-19 trên toàn cầu tính đến 08h00 ngày 21/03/2020

21/03/2020 10:23 GMT+7

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam, tính đến 08h00 ngày 21/03/2020 thế giới đã ghi nhận: 

Cập nhật liên tục diễn biến dịch Covid-19 trên toàn cầu tính đến 08h00 ngày 21/03/2020

--------------------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam