Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội ngày 11/03/2020

12/03/2020 10:00 GMT+7

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội tính đến 8h30 ngày 11/03/2020

-------------------------------------------

Nguồn: Website Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội (HanoiCDC)