Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam tính đến 21h00 ngày 24/03/2020

25/03/2020 08:19 GMT+7

Theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam tính đến 21h00 ngày 24/03/2020 như sau:

------------------------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam