Chính phủ thực hiện thêm nhiều biện pháp quyết liệt trước diễn biến của COVID-19

18/03/2020 08:56 GMT+7

Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan vào Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để bảo vệ sức khoẻ của người dân, cộng đồng, giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với kinh tế, xã hội.

Chính phủ thực hiện thêm nhiều biện pháp quyết liệt trước diễn biến của COVID-19

-----------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/chinh-phu-thuc-hien-them-nhieu-bien-phap-quyet-liet-truoc-dien-bien-cua-covid-19/15597.vna