Covid-19: Cập nhật tình hình thế giới đến 8h00 ngày 16/03/2020

16/03/2020 10:30 GMT+7

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đến 8h00 ngày 16/03/2020 thế giới đã ghi nhận:

Covid-19: Cập nhật tình hình thế giới đến 8h00 ngày 16/03/2020

----------------------------------------

Nguồn: Website Bộ Y tế Việt Nam