Đã có 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (Tính đến 15h30 ngày 7/4/2020)

07/04/2020 23:22 GMT+7

Ngày 7/4/2020, cả nước có 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 7 bệnh nhân người nước ngoài và 20 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

---------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/da-co-122-benh-nhan-mac-covid-19-duoc-cong-bo-khoi-benh-tinh-den-15h30-ngay-7-4-2020/15836.vna