Đã có 169 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 14/4/2020)

14/04/2020 19:58 GMT+7

Tính đến 18h ngày 14/4/2020, Việt Nam đã có 169 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

------------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/da-co-169-benh-nhan-mac-covid-19-duoc-cong-bo-khoi-benh-tinh-den-18h-ngay-14-4-2020/15919.vna