Dịch bệnh COVID-19: Những điều chưa biết

12/03/2020 09:37 GMT+7

Dưới đây là những điều chưa biết về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Dịch bệnh COVID-19: Những điều chưa biết

-------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/