Dịch bệnh COVID-19: Tăng tốc triển khai các biện pháp mạnh từ 0h ngày 28/3/2020

27/03/2020 16:21 GMT+7

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan, đặc biệt là chính quyền các cấp phải tăng tốc triển khai các biện pháp mạnh nhằm phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

----------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/dich-benh-covid-19-tang-toc-trien-khai-cac-bien-phap-manh-tu-0h-ngay-28-3-2020/15696.vna