Dịch COVID-19: Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam

22/03/2020 08:07 GMT+7

Từ 0h ngày 22/03/2020, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt.

Dịch COVID-19: Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam

-------------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/dich-covid-19-tam-dung-nhap-canh-doi-voi-tat-ca-nguoi-nuoc-ngoai-vao-viet-nam/15639.vna