Diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới (từ ngày 1/2 đến 10h45 ngày 11/3/2020)

11/03/2020 14:53 GMT+7

Tính đến 10h45 ngày 11/3/2020, đã có 118.806 người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới và 4.290 người tử vong, trong đó 3.158 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 1.132 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới (từ ngày 1/2 đến 10h45 ngày 11/3/2020)

-------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/