Diễn biến dịch bệnh trên thế giới (Từ ngày 1/2 đến 14h ngày 17/3/2020)

17/03/2020 15:58 GMT+7

Tính đến 14h ngày 17/3/2020, đã có 182.743 người mắc và 7.174 người tử vong, trong đó 3.226 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 3.948 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới (Từ ngày 1/2 đến 14h ngày 17/3/2020)

-----------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/dien-bien-dich-benh-tren-the-gioi-tu-ngay-1-2-den-14h-ngay-17-3-2020/15594.vna