Diễn biến dịch bệnh trên thế giới (Từ ngày 1/2 đến 14h50 ngày 16/3/2020)

16/03/2020 21:17 GMT+7

Tính đến 14h50 ngày 16/3/2020, đã có 169.928 người mắc và 6.521 người tử vong, trong đó 3.213 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 3.308 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới (Từ ngày 1/2 đến 14h50 ngày 16/3/2020)

-----------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/dien-bien-dich-benh-tren-the-gioi-tu-ngay-1-2-den-14h50-ngay-16-3-2020/15584.vna