Hành khách của 19 chuyến bay cần liên hệ với cơ quan y tế (tính đến sáng ngày 20/3/2020)

20/03/2020 09:22 GMT+7

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay sau liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé trên các chuyến bay này.

Hành khách của 19 chuyến bay cần liên hệ với cơ quan y tế (tính đến sáng ngày 20/3/2020)

---------------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/hanh-khach-cua-19-chuyen-bay-can-lien-he-voi-co-quan-y-te-tinh-den-sang-ngay-20-3-2020/15625.vna