Hành khách của 21 chuyến bay cần liên hệ với cơ quan y tế

21/03/2020 18:53 GMT+7

Bộ Y Tế đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay sau liên hệ ngay đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại địa phương.

------------------------------

Nguồn: infographics.vn