Khai báo y tế không trung thực có thể bị xử lý hình sự

10/03/2020 00:00 GMT+7

Người biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh cho người khác có thể bị xử lý hình sự.

-------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/