Lờn thuốc

15/09/2019 09:56 GMT+7

Một người có thể bị lờn thuốc khi thuốc được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ, khi morphin hoặc rượu được sử dụng trong một thời gian dài, thì phải dùng liều ngày càng cao hơn để tạo ra hiệu quả tương tự. Thông thường, lờn thuốc khởi phát do quá trình chuyển hóa của thuốc bị tăng tốc (thường là do các men gan tham gia vào quá trình chuyển hóa thuốc trở nên hoạt động mạnh hơn) và do số lượng vị trí (thụ thể tế bào) mà thuốc gắn vào ái lực liên kết giữa thụ thể và thuốc bị giảm đi.