Số ca tử vong trên toàn cầu đã lên gần 15.000 người (từ ngày 1/2 đến 9h10 ngày 23/3/2020)

23/03/2020 17:32 GMT+7

Tính đến 9h10 ngày 23/3/2020, đã có 337.042 người mắc và 14.641 người tử vong, trong đó 3.261 người tử vong ở Trung Quốc đại lục và 11.380 người tử vong ngoài Trung Quốc đại lục.

--------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/so-ca-tu-vong-tren-toan-cau-da-len-gan-15-000-nguoi-tu-ngay-1-2-den-9h10-ngay-23-3-2020/15647.vna