Số liệu COVID-19 tại Italy, Iran và Hàn Quốc 10 ngày qua (Cập nhật lúc 8h ngày 11/3/2020)

12/03/2020 09:42 GMT+7

Số ca mắc và tử vong tại ba “ổ dịch” ngoài Trung Quốc là Italy, Iran và Hàn Quốc không ngừng tăng nhanh trong 10 ngày qua.

Số liệu COVID-19 tại Italy, Iran và Hàn Quốc 10 ngày qua (Cập nhật lúc 8h ngày 11/3/2020)

---------------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/