Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch COVID-19

24/03/2020 18:16 GMT+7

Ngày 24/3/2020, Chính phủ Thái Lan quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với dịch COVID-19 tại nước này. Lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực từ ngày 26/3/2020.

--------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/thai-lan-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-quoc-gia-vi-dich-covid-19/15665.vna