Thông báo khẩn của Bộ Y tế về các chuyến bay có người bị nhiễm COVID-19

21/03/2020 10:32 GMT+7

Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay có người bị nhiễm COVID-19, bao gồm:

-----------------------------------------------

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam