Thông tin về 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (tính đến 19h30 ngày 13/3/2020)

14/03/2020 00:00 GMT+7

Tới 19h30 ngày 13/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 46 và 47.

Thông tin về 47 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (tính đến 19h30 ngày 13/3/2020)

-----------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/