Thông tin về 53 ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam (tính đến 16h30 ngày 14/3/2020)

14/03/2020 21:29 GMT+7

Tới 16h30 ngày 14/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận 53 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin về 53 ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam (tính đến 16h30 ngày 14/3/2020)

---------------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/