Thủ tướng quyết định công bố dịch COVID-19 toàn quốc

01/04/2020 09:05 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 về việc công bố dịch COVID-19 trên quy mô toàn quốc.

Thủ tướng quyết định công bố dịch COVID-19 toàn quốc

---------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/thu-tuong-quyet-dinh-cong-bo-dich-covid-19-toan-quoc/15765.vna