Lờn thuốc

Một người có thể bị lờn thuốc khi thuốc được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ, khi morphin hoặc rượu được sử dụng trong một thời gian dài, thì phải dùng liều ngày càng cao hơn để tạo ra hiệu...