Việt Nam đã có 257 ca mắc COVID-19 (Từ 23/1 đến 18h ngày 10/4/2020)

11/04/2020 07:40 GMT+7

Tính đến 18h ngày 10/4/2020, Việt Nam đã ghi nhận 257 ca mắc COVID-19.

--------------------------------------

Nguồn: https://infographics.vn/viet-nam-da-co-257-ca-mac-covid-19-tu-23-1-den-18h-ngay-10-4-2020/15877.vna